در دوره آموزش عملی اپتیک کاربردی پیشرفته چه می آموزید؟

 

  •  آشنایی عملی با انواع آشکارسازهای پرتو

یکی از مهمترین قسمت های هر اندازه گیری اپتیکی، بخش آشکارسازی سیگنال اپتیکی می باشد. بنابراین داشتن شناخت کافی در مورد مشخصات و نحوه عملکرد  آشکارسازهای مختلف امری اجتناب ناپذیر است. معرفی عملی انواع فوتو دیود، پاورمتر و ژول متر و نکات تجربی مربوط به استفاده از آن ها در این بخش از کارگاه آموزش داده خواهد شد.

 

  • پرتو گستر

تغییر قطر پرتو منابع لیزری در اغلب چیدمان های اپتیکی مورد نیاز است. در این بخش از کارگاه، پس از معرفی مهمترین انواع پرتو گسترهای مورد استفاده، دو نوع منشوری و لنزی آن به صورت عملی آموزش داده می شود.

 

  • فیلتر فضایی و کاربردهای آن

استفاده از توزیع شدت کاملاً گاؤسی در برخی از کاربردهای اپتیکی الزامی است ولی اغلب منابع لیزری مورد استفاده، دارای نویز در توزیع شدت خروجی هستند. در این بخش از کارگاه، نحوه عملکرد و روش انتخاب بهینه المانهای مورد استفاده برای ساخت یک فیلتر فضایی به صورت عملی آموزش داده خواهد شد.

 

  • پلاریمتر

ویژگی قطبش پرتو، یکی از مهم ترین پارامترهای مورد استفاده در ساخت المان های کاربردی اپتیکی است. در این بخش از کارگاه، المان های معمول مورد استفاده برای تغییر قطبش و نحوه کار با دستگاه اندازه گیری پلاریمتر به صورت عملی آموزش داده می شود.

 

  • فیلترهای طیفی

استفاده از فیلترهای طیفی، بخش جدایی ناپذیر چیدمان های اپتیکی مبتنی بر طیف سنجی است. دی این بخش از کارگاه، ضمن نمایش انواع فیلترهای طیفی، نکات عملی مربوط به هر یک از این فیلترها نیز آموزش داده می شود.

 

  • پروفایل متر

آگاهی از شکل توزیع شدت پرتو لیزر مورد استفاده در چیدمان های اپتیکی، یکی از اصلی ترین دغدغه های متخصصین فوتونیک است که در این بخش از کارگاه با معرفی اجزاء و نکات عملی مربوط به اندازه گیری پروفایل توزیع شدت، با این دستگاه آشنا خواهید شد.

 

  • Beam shaping

تغییر توزیع شدت پرتو لیزر از حالت گاؤسی به صورت توزیع یکنواخت و یا توزیع دلخواه، موضوع مورد بحث Beam shaping می باشد که بخش نهایی کارگاه به نمایش عملی و طرز کار المان های مربوط به این مبحث اختصاص داده شده است.

 

چرا این کارگاه خاص است؟

  • فرصت استثنایی کار عملی با تمام دستگاه های ارائه شده در کارگاه برای تمامی شرکت کنندگان فراهم خواهد شد.
  • مباحث به صورت کاملا عملی و با رویکرد تجربی آموزش داده می شوند.
  • چالش های متعدد بر سر راه شما در آزمایش های تجربی به صورت موشکافانه بررسی خواهد شد.

 

گواهینامه

به تمامی شرکت کنندگان در این دوره، در روز رویداد گواهی حضور معتبر اعطا خواهد شد.

 

هر وقت شما بخواهید!

این کارگاه در دو نوبت صبح و عصر در روز 5 شنبه، دهم اسفندماه 1396 و به صورت مجزا برگزار خواهد شد. بنابراین زمان شرکت در کارگاه را به دلخواه خود انتخاب نمایید.