کیت لیزر هلیوم نئون (P5855)

توسط این کیت می توان به آموزش تمام اجزای لیزر هلیوم نئون پرداخت. کاواک با ساختار باز در این کیت موجب می شود که بتوان با تغییر آینه ها و تغییر پیکر بندی لیزر، اثرات را در پروفایل پرتو خروجی مشاهده نمود. تیوب لیزر در هر دو طرف به پنجره های بروستر مجهز شده است که قابلیت مطالعه ی قطبش و اتلاف را برای کاربر فراهم می کند.

به صورت انتخابی، توسط یک منشور لیترو (Littrow) می توان طول موج های دیگری بجز 632.8 نانومتر را (مخصوصا طول موج نارنجی 611 نانومتر) گزینش کرد. انتخاب طول موج های بیشتر توسط یک تنظیم کننده دو شکستی (به صورت انتخابی) امکان پذیر است. همچنین در این کیت از یک اتالون برای عملکرد تک مد لیزر هلیوم نئون استفاده می شود.