آزمایش قطره روغن میلیکان (ED-EM-01)

آزمایش قطره روغن میلیکان جهت تحقیق ماهیت کوانتومی بارهای الکتریکی، اندازه گیری بار بنیادین یک الکترون و مشاهده ی حرکت براونی توسط رابرت میلیکان و هاروی فلچر طراحی شده است. این دستگاه از یک دوربین CCD متصل شده به یک کامپیوتر جهت مشاهده آسان قطرات روغن بهره می برد. اندازه گیری بر روی قطرات نیز توسط نرم افزار ارائه شده به همراه دستگاه قابل انجام است. همچنین کنترل منبع تغذیه ولتاژ بالای متصل شده به الکترودها توسط یک کنترل پنل دیجیتال قابل انجام است.

این دستگاه شامل دو الکترود افقی موازی است که در فاصله ی 10 میلی متر از هم و درون محفظه قرار گرفته اند. از یک نوع روغن بخارنشدنی (غیر فرار) در این آزمایش استفاده می شود. همچنین جهت ایجاد یک تصویر واضح، از یک LED با توان قابل تنظیم برای روشن کردن قطرات روغن در داخل محفظه استفاده می شود. یکی از ویژگی های مهم این دستگاه استفاده از سیستم تصویربرداری جهت مشاهده حرکت قطرات روغن است. این سیستم تصویربرداری مستقیما به یک کامپیوتر متصل است که با استفاده از نرم افزار اختصاصی این دستگاه می تواند حرکت قطرات و سرعت آن ها را اندازه گیری کند. این امر مراحل اندازه گیری را بسیار آسان تر می کند و نیاز به سیستم تلسکوپ را مرتفع می سازد.

قطره روغن میلیکان | شرکت پلاریتک

از یک منبع تغذیه ی قابل تغییر 2000-0 ولت جهت ایجاد اختلاف پتانسیل بین الکترودها استفاده می شود. همچنین دمای داخل محفطه از طریق پنل دیجیتال نصب شده بر روی دستگاه قابل مشاهده است.