آزمایش اثر پاکلز (ED-P-05B)

بسیاری از کریستال ها دارای خاصیت دوشکستی هستند. همچنین کریستال هایی وجود دارند که دارای طبیعت دو شکستی نیستند اما با اعمال میدان الکتریکی به آن ها، دوشکستی می شوند. به این پدیده ی الکترو اپتیکی اثر پاکلز می گویند.

در دستگاه اثر پاکلز، یک دیود لیزری نور موازی مورد نیاز برای آزمایش را فراهم می کند. از یک کریستال لیتیوم نایوبات قرار گرفته در بین دو پلاریزور به عنوان کریستال الکترو اپتیکی استفاده می شود.

کریر های روی ریل اپتیکی تمام قطعات دستگاه شامل لیزر، سلول پاکلز، پلاریزورها و دتکتور را در یک خط راست نگه می دارند. فاصله ی بین الکترودهای تامین کننده میدان الکتریکی قابل تغییر است، بنابراین از کریستال هایی با ابعاد مختلف می توان در این آزمایش استفاده کرد.

ماژول منبع تغذیه ی این دستگاه می تواند تا اختلاف پتانسیل 2000 ولت را بین الکترودها اعمال کند. آزمایش می تواند با تغییر ولتاژ اعمالی و ثبت ولتاژ های خروجی دتکتور انجام شود. 

اثر پاکلز | شرکت پلاریتک