آزمایش اثر فارادی لیزری (ED-P-04)

آزمایش اثر فارادی لیزری برای تعیین ثابت وردت یک ماده در یک طول موج خاص طراحی شده است. تنظیم چیدمان این آزمایش به راحتی قابل انجام است و دانشجویان و دانش آموزان به راحتی مفاهیم بنیادین این آزمایش را فرا خواهند گرفت.

در این آزمایش از لیزرهای قرمز (650 نانومتر) و سبز (532 نانومتر) استفاده می شود. همچنین از یک میله از جنس شیشه N-SF57 شات به عنوان نمونه استفاده می شود. در انتهای چیدمان و جهت اندازه گیری شدت به عنوان تابعی از زاویه آنالیزور، یک فوتودتکتور قرار گرفته است. همچنین این چیدمان شامل یک منبع تغذیه برای لیزرها، یک سلونوئید مغناطیسی و یک منبع تغذیه مخصوص سلونوئید است. سلونوئید بکار رفته در این چیدمان قابلیت ایجاد 2500 گاوس میدان مغناطیسی را خواهد داشت. 

اثر فارادی لیزری | شرکت پلاریتک

اثر فارادی یک اثر مگنتو اپتیکی است که در آن صفحه ی قطبش نور با عبور آن از میان ماده ای که در میدان مغناطیسی قرار گرفته است دچار چرخش می شود. میزان این چزخش به مقدار ماده ی موجود در مسیر نوری، قدرت میدان مغناطیسی و یک عدد نسبی به نام ثابت وردت بستگی دارد.

ایزولاتورهای اپتیکی بر مبنای اثر فارادی کاربردهای زیادی در علم ارتباطات دارند. به عنوان مثال جهت جلوگیری از بازگشت پرتوهای بازتابی به داخل یک فیبر نوری از این نوع ایزولاتورها استفاده می شود.