آزمایش اثر زیمان (ED-S-04A)

دستگاه اندازه گیری اثر زیمان جهت تعیین نسبت e/m طراحی شده است و نیازمند دانشی نسبی در زمینه های اپتیک، مکانیک، الکترومغناطیس، فیزیک مدرن و ریاضیات است. به دلیل سادگی تنظیم این چیدمان، دانش آموزان و دانشجویان تنها درگیر فراگیری مفاهیم فیزیکی و تئوری این آزمایش خواهند شد. 

یک لامپ بخار جیوه کم فشاردر داخل یک الکترومگنت با جریان متغیر قرار می گیرد. نور عبور کرده از یک فیلتر تداخلی با پهنای طیفی نازک و به مرکزیت طول موج دلخواه به داخل یک تداخل سنج فابری پرو فرستاده می شود. جهت مشاهده ی فرانژ های تداخلی از یک سیستم تصویربرداری متصل به کامپیوتر استفاده می شود. تداخل سنج فابری پرو قلب این دستگاه است و ما را قادر می سازد تا کوچکترین تغییرات در طول موج منبع نور را تشخیص دهیم. 

آزمایشات قابل انجام توسط این دستگاه عبارتند از:

  • مشاهده خط 3 گانه برای اثر زیمان عبوری عادی:
  • تعیین ثابت ممان مغناطیسی مگنتون بور
  • تحلیل ثابت پلانک و سرعت نور توسط اثر زیمان
  • کالیبراسیون میدان مغناطیسی

اثر زیمان | شرکت پلاریتک