میزهای اپتیکی خاص

این میزها با قرار گیری در گوشه ی محوطه های آزمایشگاهی، مکانی ارگونومیک، فشرده و مطمئن را برای قرار گیری دستگاه های حساس به ارتعاش نظیر میکروسکوپ های AFM، STM و SEM ایجاد می کنند. این میزها در مدل های با پایه ثابت، دارای ایزولاتور پنوماتیک و دارای ایزولاتور سوربوتان قابل ارائه می باشند. شکل، جنس و ابعاد میزها با توجه به سفارش مشتری قابل تغییر و سفارشی سازی است.

 

میزهای اپتیکی خاص