بردبورد اپتیکی

در آزمایشاتی که در آن ها انتقال لرزش محیط به چیدمان آزمایشگاهی در انجام فرآیند اندازه گیری خللی وارد نمی کند و تنها به سطحی صاف و استاندارد جهت بستن المان های اپتیکی و اپتومکانیکی نیاز است، از بردبورد های اپتیکی استفاده می گردد. همچنین برد بورد های اپتیکی قابلیت اتصال به انواع میز اپتیکی و بهره بردن از مکانیزم میراسازی ارتعاشات توسط این میزها را دارا می باشند. 

بردبوردهای اپتیکی پلاریتک قابلیت اتصال به ایزولاتورهای ارتعاش از جنس سوربوتان را دارا می باشند. این ایزولاتورها می توانند با قیمتی مناسب، سطحی با کمترین ارتعاش را برای کاربری های عمومی آزمایشگاهی فراهم سازند.

نمودار بازده ایزولاتورهای ارتعاش در فرکانس های مختلف

اندازه و جنس بردبوردهای اپتیکی

بردبوردهای اپتیکی در اندازه های متنوع و از جنس هایی مانند آلومینیوم آندایز نشده، آلومینیوم آندایز شده، آهن و استیل ساخته می شوند. 

بردبورد اپتیکی

 

ابعاد بردبورد (cm) جنس رویه ضخامت رویه قیمت بدون ایزولاتور قیمت به همراه ایزولاتور زمان تحویل
50*50 استیل مغناطیسی 5 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید امروز
50*50 آهن 5 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید 1 هفته
50*50 استیل مغناطیسی 30 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید 1 هفته
50*50 آلومینیوم 10 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید 1 هفته
50*50 آلومینیوم آندایز شده 10 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید 1 هفته
100*50 استیل مغناطیسی 5 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید امروز
100*50 آهن 5 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید 1 هفته
100*50 استیل مغناطیسی 30 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید امروز
100*50 آلومینیوم 10 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید 1 هفته
100*50 آلومینیوم آندایز شده 10 میلی متر تماس بگیرید تماس بگیرید 1 هفته
100*50 همراه با پایه ثابت استیل مغناطیسی 30 میلی متر تماس بگیرید 2 هفته

بردبوردهای اپتیکی نیم چگال

با ابداع شرکت پلاریتک و برای آن دسته از مشتریانی که به بردبورد های اپتیکی استاندارد نیازمند نیستند و بردبوردهایی با چگالی سوراخ های کمتر (فواصل بین سوراخ ها 50 میلی متر) می تواند نیازهای آزمایشگاهی آنان را برطرف سازد، برد بوردهای نیم چگال طراحی شده اند. این بردبوردها به صورت کیت هایی از 3 تا 6 عدد بردبورد و با قیمت هایی بسیار پایین تر از بردبوردهای استاندارد ارائه می گردند.

جنس این بردبوردها از استیل مغناطیسی با ضخامت 5 میلی است و سوراخکاری آن توسط دستگاه لیزر انجام می پذیرد. در شکل زیر می توانید انواع کیت بردبوردهای اپتیکی نیم چگال را مشاهده کنید.

بردبوردهای اپتیکی نیم چگال ارزان قیمت | شرکت پلاریتک