بردبورد اپتیکی با حفره

بردبوردهای اپتیکی با حفره، دسته ای از بردبوردهای اپتیکی هستند که جهت ایجاد مسیر برای پرتو لیزر و یا مدیریت کابل های الکتریکی و نوری، در قسمت مرکزی آن ها سوراخی ایجاد شده است. هر بردبورد دارای 4 سوراخ برای قرارگیری پیچ های نگهدارنده در خارج از ردیف سوراخ های M6 است. 

بردبورد اپتیکی با سوراخ مرکزی

این بردبوردها در سایزهای مختلف قابل ساخت و ارائه می باشند. لطفا جهت آگاهی از مشخصات و قیمت ها با ما تماس بگیرید.

بردبورد اپتیکی با حفره مرکزی