بردبورد اپتیکی آبگرد

این مدل از بردبوردهای اپتیکی، نوع خاصی از بردبوردهای آلومینیومی آندایز شده هستند که قابلیت اتصال به یک جریان آب سرد جهت خنک سازی چیدمان ها و دستگاه های قرار گرفته بر روی آن را دارند. همچنین استفاده از این بربوردها در کاربردهایی که نیاز به ایجاد دمایی ثابت دارند مفید می باشد. توجه شود که به علت سرد شدن بردبورد و با توجه به دما و رطوبت محیط، میزانی از میعان می تواند بر روی سطح بردبورد رخ دهد. این نوع از بردبوردها در دو مدل روکار (که در آن لوله های انتقال در معرض دید هستند) و توکار (که مسیر انتقال آب در معرض دید نیست) قابل ارائه هستند.

کد فنی ابعاد جنس نوع آبگرد قیمت زمان تحویل
WCBBR – 30*45 12.7*30*45 آلومینیوم آندایز شده بیرونی (روکار) تماس بگیرید 4 هفته
WCBBT – 30*45 12.7*30*45 آلومینیوم آندایز شده داخلی (توکار) تماس بگیرید 4 هفته
WCBBR – 45*60 12.7*45*60 آلومینیوم آندایز شده بیرونی (روکار) تماس بگیرید 4 هفته
WCBBT – 45*60 12.7*45*60 آلومینیوم آندایز شده داخلی (توکار) تماس بگیرید 4 هفته

بردبورد اپتیکی آبگرد