پایه های ایزولاتور سوربوتان

پایه های  سوربوتان، ایزولاسیون صوتی و ارتعاشی بالایی را برای کاربردهای آزمایشگاهی فراهم می کنند. این پایه ها دارای رزوه M6 جهت اتصال به انواع برد بورد های اپتیکی پلاریتک هستند و قادر به تبدیل این بردبوردها به سطوحی با کمترین لرزش در مقایسه با محیط پیرامونی می باشند.

کد فنی شرح مشخصات ظرفیت وزنی (هر پایه) قیمت (تومان) زمان تحویل
AV3 پایه ایزولاتور سوربوتان با قطر 18 میلی متر (4 عدد) دانلود منحنی بازده ایزولاتور 1.4 تا 2.7 کیلوگرم تماس بگیرید 2 ماه
AV4 پایه ایزولاتور سوربوتان با قطر 27 میلی متر (4 عدد) دانلود منحنی بازده ایزولاتور 1.4 تا 6.4 کیلوگرم تماس بگیرید 2 ماه
AV5 پایه ایزولاتور سوربوتان با قطر 38 میلی متر (4 عدد) دانلود منحنی بازده ایزولاتور 1.4 تا 15 کیلوگرم تماس بگیرید امروز
AV6 پایه ایزولاتور سوربوتان با قطر 45 میلی متر (4 عدد) دانلود منحنی بازده ایزولاتور 1.4 تا 22.7 کیلوگرم تماس بگیرید امروز

پایه های ایزولاتور سوربوتان