ماژول لیزرهای دیودی

 ماژول لیزرهای دیودی شرکت پلاریتک در 6 طول موج 405، 532، 655، 780، 808 و 980 نانومتر و با توان هایی از 10 تا 260 میلی وات عرضه می شوند. جهت جلوگیری از رسیدن آسیب به لیزرها در هنگام آزمایش، نگهدارنده ای از جنس آلومینیوم آندایز شده برای لیزرها طراحی شده است. مدار این لیزرها به مکانیزم تثبیت کننده جریان مجهز شده که از آسیب دیدن دیود لیزر در صورت گرم شدن آن جلوگیری می کند. همچنین این لیزرها با اتصال به فانکشن ژنراتور قابلیت تولید خروجی پالسی را دارا می باشند.  ضمانت بهترین قیمت و تضمین برترین کیفیت، تعهد شرکت پلاریتک به مشتریانی است که با اعتماد به این شرکت، در راستای تقویت تولید کننده کالای با کیفیت داخلی قدم برمی دارند.

کد فنی نوع لیزر طول موج (نانومتر) توان (میلی وات) قیمت (تومان) زمان تحویل (روز) توضیحات
Untitledegd
LD-405-20 دیودی 405 20 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
LD-405-50 دیودی 405 50 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
Untitled
LD-532-10 Nd:YAG با پمپ دیودی 532 10 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
LD-532-20 Nd:YAG با پمپ دیودی 532 20 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
LD-532-50 Nd:YAG با پمپ دیودی 532 50 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با توان ثابت
LD-532-100 Nd:YAG با پمپ دیودی 532 100 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با توان ثابت
LD-532-150 Nd:YAG با پمپ دیودی 532 150 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با توان ثابت
Unfwetitledegd
LD-655-25 دیودی 655 25 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
LD-655-100 دیودی 655 100 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
LD-655-150 دیودی 655 150 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
LD-655-260 دیودی 655 260 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
Unferfewetitledegd
LD-780-25 دیودی 780 25 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
LD-780-50 دیودی 780 50 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
LD-780-150 دیودی 780 150 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
Unferfewetitlexvsdegd
LD-808-5 دیودی 808 5 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
LD-808-10 دیودی 808 10 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
LD-808-50 دیودی 808 50 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
Unferfewergetitlexvsdegd
LD-980-10 دیودی 980 10 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان
LD-980-50 دیودی 980 50 تماس بگیرید 7 منبع تغذیه با پیچ تنظیم توان و مکانیزم تثبیت جریان