چسب اپتیکی

چسب های اپتیکی نورلند چسب هایی شفاف و بدون حلال هستند. این چسب ها وقتی در معرض نور فرابنفش قرار بگیرند طی چند ثانیه به صورت ژله ای در آمده و پس از چند دقیقه پیوندی سخت و تا حدودی ازتجاعی را تشکیل می دهند. هر چسب اپتیکی برای کابری خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. جهت سفت شدن این چسب ها باید از نور فرابنفش استفاده شود. 

انواع چسب های اپتیکی نورلند:

NOA60:

این چسب برای سرهم کردن لنزهای دابلت یا اتصال منشورها به هم کاربرد دارد. همچنین از این چسب می توان جهت نگهداری قطعات بین دو قطعه شیشه ای یا پلاستیکی بهره برد. به دلیل خاصیت عایق بودن این چسب، از آن می توان به عنوان محافظ اجزای الکتریکی استفاده کرد. این چسب پس از سفت شدن دارای ضریب شکست 1.56 است.

شیشه-فلز: خوب

شیشه-شیشه: خوب

شیشه-پلاستیک: ضعیف

NOA61:

این چسب برای ایجاد بهترین اتصال به شیشه ها طراحی شده است. همچنین این چسب می تواند پس از سفت شدن پولیش شود. ضریب شکست این چسب پس از سفت شدن برابر با 1.56 است.

شیشه-فلز: عالی

شیشه-شیشه: عالی

شیشه-پلاستیک: ضعیف

NOA63:

این چسب می تواند جهت اتصال آکرومات ها، منشور ها و دیگر قطعات اپتیکی دقیق مورد استفاده قرار گیرد. مشخصه ی این چسب فلوئورسانس پایین و عبور بالای نور فرابنفش است. ضریب شکست این چسب پس از سفت شدن برابر با 1.56 است.

شیشه-فلز: خوب

شیشه-شیشه: خوب

شیشه-پلاستیک: ضعیف

NOA65:

این چسب پس از سفت شدن بسیار انعطاف پذیر است و فشار بر روی لنز را به حداقل می رساند. ضریب شکست این چسب پس از سفت شدن برابر با 1.52 است.

شیشه-فلز: خوب

شیشه-شیشه: خوب

شیشه-پلاستیک: ضعیف

NOA68:

این چسب برای اتصال لنزهای پلاستیکی، لامینت کردن فیلم قطبشگر بین پلاستیک یا شیشه و نگهداری لنزها در نگهدارنده های فلزی یا پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد. ضریب شکست این چسب پس از سفت شدن برابر با 1.54 است.

شیشه-فلز: خوب

شیشه-شیشه: عالی

شیشه-پلاستیک: عالی

NOA81:

این چسب بسیار سریع سفت می شود. این چسب خواصی مشابه NOA61 دارد اما 3 تا 5 مرتبه سریعتر سف می شود. اگرچه زمان سفت شدن همواره به منبع نور UV وابسته است. همچنین این چسب علاوه بر سفت شدن سریعتر، از NOA61 قویتر و سخت تر است. این چسب پس از سفت شدن قابلیت پولیش شدن را دارا می باشد. ضریب شکست این چسب پس از سفت شدن برابر با 1.56 است.

شیشه-فلز: عالی

شیشه-شیشه: عالی

شیشه-پلاستیک: ضعیف

 

 

چسب اپتیکی
چسب اپتیکی
چسب اپتیکی