هد میکرومتر دیفرانسیلی با طول حرکت 50 میلی متر و دقت 500 نانومتر

این میکرومتر دیفرانسیلی طول جابجایی 25 میلی متر را با رزولوشن 500 نانومتر فراهم می کند. نوک این میکرومتر به صورت کروی شکل طراحی شده است تا اتصال تک نقطه را در محل برخورد به قطعه جابجا شونده ایجاد نماید. این میکرومتر دارای مکانیزم منحصر بفردی است که رسیدن به دقت های زیر میکرومتری را برای کاربر فراهم می آورد. 

کد فنی شرح دقت تولید کننده قیمت (تومان) زمان تحویل
DM12 هد میکرومتر دیفرانسیلی با طول جابجایی 25 میلی متر 500 نانومتر Thorlabs آمریکا تماس بگیرید 6 هفته

 

 

 

هد میکرومتر دیفرانسیلی با طول حرکت 50 میلی متر و دقت 500 نانومتر

هد میکرومتر با طول حرکت 6.5 میلی متر

این میکرومتر طول جابجایی 6.5 میلی متر را با دقت 10 میکرومتر فراهم می کند. نوک این میکرومتر به صورت کروی (با شعاع 3 میلی متر) شکل طراحی شده است تا اتصال تک نقطه را در محل برخورد به قطعه جابجا شونده ایجاد نماید. به ازای هر بار چرخاندن پیچ تنظیم کننده ی انگشتی، این میکرومتر به اندازه ی 0.5 میلی متر حرکت می کند. 

کد فنی شرح دقت تولید کننده قیمت (تومان) زمان تحویل
MH6T هد میکرومتر با طول جابجایی 6.5 میلی متر 10 میکرومتر Mitutoyo تماس بگیرید امروز

هد میکرومتر با طول حرکت 6.5 میلی متر
هد میکرومتر با طول حرکت 6.5 میلی متر
هد میکرومتر با طول حرکت 6.5 میلی متر

هد میکرومتر با طول حرکت 13 میلی متر

این میکرومتر طول جابجایی 13 میلی متر را با دقت 10 میکرومتر فراهم می کند. نوک این میکرومتر به صورت کروی (با شعاع 4 میلی متر) شکل طراحی شده است تا اتصال تک نقطه را در محل برخورد به قطعه جابجا شونده ایجاد نماید. به ازای هر بار چرخاندن پیچ تنظیم کننده ی انگشتی، این میکرومتر به اندازه ی 0.5 میلی متر حرکت می کند. 

کد فنی شرح دقت تولید کننده قیمت (تومان) زمان تحویل
MH13T هد میکرومتر با طول جابجایی 13 میلی متر 10 میکرومتر Mitutoyo تماس بگیرید امروز

هد میکرومتر با طول حرکت 13 میلی متر
هد میکرومتر با طول حرکت 13 میلی متر

 

هد میکرومتر با طول حرکت 13 میلی متر

هد میکرومتر با طول حرکت 25 میلی متر

این میکرومتر طول جابجایی 25 میلی متر را با دقت 10 میکرومتر فراهم می کند. نوک این میکرومتر به صورت کروی (با شعاع 4 میلی متر) شکل طراحی شده است تا اتصال تک نقطه را در محل برخورد به قطعه جابجا شونده ایجاد نماید. به ازای هر بار چرخاندن پیچ تنظیم کننده ی انگشتی، این میکرومتر به اندازه ی 0.5 میلی متر حرکت می کند. 

کد فنی شرح دقت تولید کننده قیمت (تومان) زمان تحویل
MH25T هد میکرومتر با طول جابجایی 25 میلی متر 10 میکرومتر Mitutoyo تماس بگیرید 6 هفته
MH25T-M هد میکرومتر با طول جابجایی 25 میلی متر 10 میکرومتر Mitutoyo تماس بگیرید امروز
MH25T-I هد میکرومتر با طول جابجایی 25 میلی متر 10 میکرومتر ACCUD تماس بگیرید امروز
MH25T-A هد میکرومتر با طول جابجایی 25 میلی متر 10 میکرومتر Insize تماس بگیرید امروز
MH25T-T هد میکرومتر با طول جابجایی 25 میلی متر 10 میکرومتر TUFF تماس بگیرید امروز

هد میکرومتر با طول حرکت 25 میلی متر
هد میکرومتر با طول حرکت 25 میلی متر

 

 

هد میکرومتر با طول حرکت 25 میلی متر

هد میکرومتر دیجیتال با طول حرکت 25 میلی متر

این میکرومتر طول جابجایی 25 میلی متر را با دقت 1 میکرومتر فراهم می کند. نوک این میکرومتر به صورت کروی (با شعاع 4 میلی متر) شکل طراحی شده است تا اتصال تک نقطه را در محل برخورد به قطعه جابجا شونده ایجاد نماید. این میکرومتر قابلیت اندازه گیری طول حرکت با دو سیستم متریک و ایمپریال را  دارد. 

کد فنی شرح دقت قیمت (تومان) زمان تحویل
DM713 هد میکرومتر دیجیتال با طول حرکت 25 میلی متر 1 میکرومتر تماس بگیرید 6 هفته

هد میکرومتر دیجیتال با طول حرکت 25 میلی متر

هد میکرومتر با طول حرکت 50 میلی متر

این میکرومتر طول جابجایی 50 میلی متر را با دقت 10 میکرومتر فراهم می کند. نوک این میکرومتر به صورت کروی (با شعاع 8 میلی متر) شکل طراحی شده است تا اتصال تک نقطه را در محل برخورد به قطعه جابجا شونده ایجاد نماید. به ازای هر بار چرخاندن پیچ تنظیم کننده ی انگشتی، این میکرومتر به اندازه ی 0.5 میلی متر حرکت می کند. 

کد فنی شرح دقت تولید کننده قیمت (تومان) زمان تحویل
MH50T هد میکرومتر با طول جابجایی 50 میلی متر 10 میکرومتر Mitutoyo تماس بگیرید 6 هفته

هد میکرومتر با طول حرکت 50 میلی متر
هد میکرومتر با طول حرکت 50 میلی متر

 

 

 

هد میکرومتر با طول حرکت 50 میلی متر