پین هول دقیق

  • قطر روزنه از 1 میکرومتر تا 1 میلی متر
  • ساخته شده از استیل ضد زنگ (5 میکرومتر تا 1 میلی متر) و آلیاژ بریلیوم مس (1 و 2 میکرومتر)
  • دارای نگهدارنده آلومینیومی با قطر بیرونی 1 اینچ

پین هول های دقیق با قرار گرفتن در فیلتر فضایی، قابلیت فیلتر کردن نویزهای شدتی در پرتو لیزر را برای کاربر فراهم می آورند. با توجه به اینکه قطر پین هول مورد استفاده تابعی از مشخصات لیزر مورد استفاده است، توصیه می شود قبل از انتخاب پین هول مقاله فیلتر فضایی را مطالعه فرمایید. پین هول های دقیق با قطر روزنه 5 میکرومتر تا 1 میلی متر از استیل ضد زنگ با ضخامت 12.7 میکرومتر و همچنین یک پوشش آندایز سیاه رنگ ساخته شده اند. جهت نگهداری ایمن از پین هول، یک نگهدارنده آلومینیومی با قطر بیرونی 1 اینچ هر پین هول را محافظت می کند. 

کد فنی سازنده قطر روزنه (میکرومتر) جنس پین هول قیمت زمان تحویل
P1S Thorlabs, USA 1 Beryllium Copper تماس بگیرید 6 هفته
P2S Thorlabs, USA 2 Beryllium Copper تماس بگیرید 6 هفته
P5S Thorlabs, USA 5 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P10S Thorlabs, USA 10 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P15S Thorlabs, USA 15 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P20S Thorlabs, USA 20 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P25S Thorlabs, USA 25 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P30S Thorlabs, USA 30 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P40S Thorlabs, USA 40 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P50S Thorlabs, USA 50 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P75S Thorlabs, USA 75 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P100S Thorlabs, USA 100 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P150S Thorlabs, USA 150 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P200S Thorlabs, USA 200 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P300S Thorlabs, USA 300 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P400S Thorlabs, USA 400 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P500S Thorlabs, USA 500 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P600S Thorlabs, USA 600 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P700S Thorlabs, USA 700 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P800S Thorlabs, USA 800 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P900S Thorlabs, USA 900 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته
P1000S Thorlabs, USA 1000 Stainless Steel تماس بگیرید 6 هفته

 

پین هول دقیق