پنجره اپتیکی

پنجره اپتیکی تخت

پنجره های اپتیکی صفحاتی تخت با سطوح موازی هستند که اغلب به عنوان لایه ای محافط برای سنسورهای الکترونیکی در مقابل محیط اطراف مورد استفاده قرار می گیرند. در انتخاب پنجره های اپتیکی، مشخصات جذب و عبور طول موجی و مشخصات مکانیکی ماده پنجره باید مورد توجه قرار گیرد.

کد فنی جنس محدوده طول موجی قطر ضخامت اطلاعات طیفی قیمت زمان تحویل
WG10530 N-BK7 350nm تا 2 میکرومتر 1/2 اینچ 3 میلی متر مشاهده تماس بگیرید 6 هفته
WG12012-A N-BK7/AR-Coated 350-700nm 2 اینچ 12 میلی متر مشاهده تماس بگیرید 6 هفته
WG11050-B N-BK7/AR-Coated 650-1050nm 1 اینچ 5 میلی متر مشاهده تماس بگیرید 6 هفته
WG11050-B N-BK7/AR-Coated 650-1050nm 1 اینچ 5 میلی متر مشاهده تماس بگیرید 6 هفته
WG51050 CaF2 180nm تا 8 میکرومتر 1 اینچ 5 میلی متر مشاهده تماس بگیرید 6 هفته
WG81050 Silicon 1.2 تا 8 میکرومتر 1 اینچ 5 میلی متر مشاهده تماس بگیرید 6 هفته

پنجره اپتیکی تخت

پنجره بروستر

پنجره های بروستر سطوحی لایه نشانی نشده هستند که به عنوان قطبشگر مورد استفاده قرار می گیرند. وقتی این پنجره ها در زاویه بروستر قرار گیرند، نور با قطبش p به این پنجره وارد و بدون اتلاف بازتابی از آن خارج می شود، اما نور با قطبش s از آن بازتاب می شود. پنجره های بروستر از جنس UV Fused Solica ساخته می شوند. در این ماده هیچ نور فلوئورسانسی بر اثر نور لیزر ایجاد نمی شود و جهت بکارگیری در طول موج های فرابنفش تا فروسرخ نزدیک بسیار مناسب هستند.

کد فنی تولید کننده قطر کوچک ضخامت قیمت زمان تحویل
BW0601 Thorlabs, USA 6 میلی متر 1 میلی متر تماس بگیرید 6 هفته
BW0802 Thorlabs, USA 8 میلی متر 2 میلی متر تماس بگیرید 6 هفته
BW2002 Thorlabs, USA 20 میلی متر 2 میلی متر تماس بگیرید 6 هفته

 

پنجره بروستر