شیئ میکروسکوپ

شیئ میکروسکوپ المان اپتیکی است که وظیفه جمع آوری نور از سطح نمونه را در یک میکروسکوپ نوری بر عهده دارد. از شیئ های میکروسکوپ می توان جهت متمرکز کردن باریکه نور قبل از رسیدن به پین هول در یک فیلتر فضایی استفاده کرد. فیلتر فضایی SFS شرکت پلاریتک می تواند از یک شیئ میکروسکوپ به عنوان المان کانونی ساز استفاده نماید.

کد فنی شرح قیمت (تومان) زمان تحویل
4XOL شیئ میکروسکوپ 4X 100000 امروز
10XOL شیئ میکروسکوپ 10X 130000 امروز
40XOL شیئ میکروسکوپ 40X 160000 امروز
100XOL شیئ میکروسکوپ 100X 200000 امروز

در شرکت پلاریتک قابلیت تامین طیف وسیعی از قطعات اپتیکی وجود دارد. لطفا جهت تهیه قطعات اپتیکی با مشخصات متفاوت با ما تماس بگیرید.

شیئ میکروسکوپ