توری پراش

توری های پراش در ابعاد و فواصل شیارهای متفاوت و در انواع بازتابی و عبوری قابل تهیه می باشند.

انواع توری های قابل تهیه عبارتند از:

  • توری های بازتابی

توری های Ruled:

توری های Ruled به دلیل زاویه ی blaze توانایی دست یابی به بازده های بالاتری نسبت به توری های Holographic را دارند. این توری ها برای کاربردهایی در نزدیکی طول موج blaze ایده آل هستند. 

توری های Holagraphic:

توری های Holographic دارای وقوع خطای کمی در دوره ی شیارها هستند و بنابراین اثرات ghosting بر خلاف توری های Ruled در آن ها بسیار پایین است. در کاربردهایی که نسبت سیگنال به نویز در آن ها حیاتی است (مانند اسپکتروسکوپی رامان) این توری ها ایدا آل هستند.

توری های Echelle:

توری های Echelle توری هایی با دوره تناوب پایین هستند که برای استفاده در مرتبه پراش های بالا طراحی شده اند. این توری ها معمولا با یک توری یا منظور دیگر جهت جداسازی مرتبه های پراش روی هم افتاده استفاده می شوند. این توری ها برای کاربردهایی مانند اسپکتروسکوپی با تفکیک بالا ایده آل هستند. 

  • توری های عبوری

توری های عبوری نور فرودی را در جهت مخالف توری و در زاویه ای ثابت پراکنده می کنند. این توری ها نسبت به قطبش غیر حساس هستند . برای کاربردهایی مانند اسپکتروگراف که به توری های ثابت نیازمندند ایده آل می باشند.

 

مشخصات توری مورد نظر خود را از طریق این لینک بررسی کنید.

توری پراش