باریکه شکن (بیم اسپلیتر)

باریکه شکن اقتصادی

  • طراحی شده برای محدوده طول موجی 450 تا 650 نانومتر و نور غیر قطبیده

این باریکه شکن ها در دو مدل با نسبت تقسیم 70:30 و 50:50 (در محدوده طول موجی 450 تا 650 نانومتر) قابل ارائه می باشند. یک طرف این باریکه شکن ها دارای لایه نشانی و طرف دیگر بدون لایه نشانی است و در هنگام استفاده باید سمت لایه نشانی شده رو به منبع نور قرار گیرد. همچنین این باریکه شکن ها باید با زاویه 45 درجه نسبت به منبع نور قرار گیرند. لازم به ذکر است که پرتو بازتابی از سطح لایه نشانی نشده می تواند موجب ایجاد تداخل در نور بازتابی شود. برای کاربردهایی که به این اثر حساس هستند، استفاده از باریکه شکن های مکعبی توصیه می شود. 

کد فنی سازنده نسبت تقسیم پرتو قطر قیمت (تومان) زمان تحویل
EBS1 Thorlabs, USA 50:50 1 اینچ تماس بگیرید امروز
EBS2 Thorlabs, USA 50:50 2 اینچ تماس بگیرید 6 هفته
EBP1 Thorlabs, USA 70:30 1 اینچ تماس بگیرید 6 هفته
EBP2 Thorlabs, USA 70:30 2 اینچ تماس بگیرید 6 هفته

نمودارهای عبور و بازتاب

باریکه شکن اقتصادی
باریکه شکن اقتصادی

باریکه شکن طرح نقطه ای

  • بازتاب و عبور ثابت با تغییر زاویه باریکه شکن
  • نسبت بازتاب به عبور ثابت در محدوده طول موجی

این باریکه شکن های طرح نقطه ای از شیشه B270 ساخته شده اند و در محدوده طول موجی 350 نانومتر تا 2 میکرومتر قابل استفاده هستند. این باریکه شکن ها می توانند با زاویه 0 تا 45 درجه نسبت به منبع نور قرار بگیرند و در تمام این زوایا همواره نسبت عبور به بازتاب 50:50 حفظ خواهد شد. 

کد فنی سازنده جنس قطر قیمت (تومان) زمان تحویل
BPD254S-G Thorlabs, USA B270 glass مربع به ضلع 1 اینچ تماس بگیرید 6 هفته
BPD254-G Thorlabs, USA B270 glass 1 اینچ تماس بگیرید 6 هفته
BPD508-G Thorlabs, USA B270 glass 2 اینچ تماس بگیرید 6 هفته

نمودار بازتاب و عبور

باریکه شکن طرح نقطه ای
باریکه شکن طرح نقطه ای