کووت اسپکتروفوتومتر

  • جنس پنجره های اپتیکی: UV Fused Quartz Glass
  • قابلیت نگهداری از محلول هایی با حجم بسیار پایین (100 میکرو لیتر)

به وسیله کووت اسپکتروفوتومتر (سل اسپکتروفوتومتر) می توان محلول های مختلف را جهت اندازه گیری طیف عبوری و همچنین بررسی مشخصه  Z-Scan مورد ارزیابی قرار داد. استفاده از شیشه ی UV Fused Quartz در این کووت ها اجازه ی استفاده از آن ها در طول موج هایی از 200 نانومتر تا 3 میکرومتر را خواهد داد.

کد فنی تولید کننده حجم (میکرولیتر) درپوش تعداد وجه پولیش شده نقشه قیمت (تومان) زمان تحویل
CV10Q30P China 30-50 ضد غبار 2 12.5*12.5*45 تماس بگیرید امروز
CV10Q350P China 150-350 ضد غبار 2 3.5*12.5*45 تماس بگیرید امروز
CV10Q3500P China 3500 ضد غبار 2 12.5*12.5*45 تماس بگیرید امروز
CV10Q100 Thorlabs, USA 100 ضد غبار 2 دانلود تماس بگیرید 6 هفته
CV10Q700 Thorlabs, USA 700 ضد غبار 2 دانلود تماس بگیرید 6 هفته
CV10Q3500 Thorlabs, USA 3500 ضد غبار 2 دانلود تماس بگیرید 6 هفته
CV10Q100FS Thorlabs, USA 100 ضد غبار، ضد هوا 4 دانلود تماس بگیرید 6 هفته
CV10Q700FS Thorlabs, USA 700 ضد غبار، ضد هوا 4 دانلود تماس بگیرید 6 هفته
CV10Q3500FS Thorlabs, USA 3500 ضد غبار، ضد هوا 4 دانلود تماس بگیرید 6 هفته