منشور راست گوشه

  • ایجاد انحراف 90 درجه ای در مسیر نور

 منشورهای راست گوشه معمولا برای خم کردن مسیر نور به میزان 90 درجه مورد استفاده قرار می گیرند. این منشور ها در چیدمان هایی نظیر تحریک پلاسمون های سطحی می توانند به عنوان المان کوپل کننده نور بکار گرفته شوند. جنس ماده سازنده منشور در محدوده طول موجی قابل کاربرد نقش اساسی را ایفا می کند. منشورهای با جنس Fused silica، N-BK7، CaF2، ZnSe و Ge در تحقیقات مربوط به لیزر و فوتونیک دارای کاربردهای فراوان هستند. 

کد فنی جنس محدوده طول موجی اندازه وجه قیمت (تومان) زمان تحویل
PS905 N-BK7 350-2000 نانومتر 3 میلی متر 215000 6 هفته
PS910 N-BK7 350-2000 نانومتر 10 میلی متر 247000 6 هفته
PS911 N-BK7 350-2000 نانومتر 25 میلی متر 320000 6 هفته
PS913 N-BK7 350-2000 نانومتر 60 میلی متر 830000 6 هفته
PS608 UV Fused Silica 185-2100 نانومتر 20 میلی متر 446000 6 هفته
PS703 CaF2 180-8000 نانومتر 10 میلی متر 1870000 6 هفته
PS701 ZnSe 600-16000 نانومتر 10 میلی متر 3200000 6 هفته
PS705 Ge 2000-16000 نانومتر 25 میلی متر 4730000 6 هفته

در شرکت پلاریتک قابلیت تامین طیف وسیعی از قطعات اپتیکی وجود دارد. لطفا جهت تهیه قطعات اپتیکی با مشخصات متفاوت با ما تماس بگیرید.

 

منشور راست گوشه

منشور راست گوشه (کوپلر پلاسمون سطحی)

  • ایجاد انحراف 90 درجه ای در مسیر نور

 منشورهای راست گوشه معمولا برای خم کردن مسیر نور به میزان 90 درجه مورد استفاده قرار می گیرند. این منشور ها در چیدمان هایی نظیر تحریک پلاسمون های سطحی می توانند به عنوان المان کوپل کننده نور بکار گرفته شوند. 

کد فنی شرح قیمت (تومان) زمان تحویل
RAP منشور راست گوشه 35000 امروز

در شرکت پلاریتک قابلیت تامین طیف وسیعی از قطعات اپتیکی وجود دارد. لطفا جهت تهیه قطعات اپتیکی با مشخصات متفاوت با ما تماس بگیرید.

منشور راست گوشه

منشور فرنل روم

  • تاخیرگر فازی چارک موجی یا نیم موج
  • قابلیت استفاده به صورت پهن باند

منشورهای فرنل روم عملکردی مشابه تیغه های موجی دارند، با این تفاوت که این منشورها می توانند در یک بازه ی وسیع طول موجی مورد استفاده قرار گیرند. یک منشور منفرد فرنل روم به گونه ای ساخته شده است که نور در هر بار بازتاب داخلی دچار 45 درجه اختلاف فاز شود و در نتیجه تاخیر λ/4 در دو بار بازتاب داخلی آن پدید آید. از دو منشور فرنل روم کوپل شده می توان به عنوان یک تاخیرگر λ/2 استفاده کرد.

کد فنی شرح قیمت (تومان) زمان تحویل
FRP منشور فرنل روم چارک موجی تماس بگیرید 8 هفته

در شرکت پلاریتک قابلیت تامین طیف وسیعی از قطعات اپتیکی وجود دارد. لطفا جهت تهیه قطعات اپتیکی با مشخصات متفاوت با ما تماس بگیرید.

منشور فرنل روم