قطبشگرهای جذبی

این نوع از قطبشگر ها دارای عملکرد مطلوبی در ناحیه مرئی هستند. همچنین این قطبشگرها به دلیل زاویه پذیرش بالا گزینه ای مناسب جهت کاربری های عمومی آزمایشگاهی هستند. این قطبشگرها دارای قطرهای استاندارد (51.8 میلی متر) و غیر استاندارد (48 و 62 میلی متر) هستند. همچنین امکان ارائه انواع نگهدارنده های دقیق قابل چرخش به همراه این قطبشگرها وجود دارد.

کد فنی شرح قطر (میلی متر) کشور سازنده قیمت (تومان) زمان تحویل
AP52 قطبشگر جذبی 51.8 آلمان تماس بگیرید امروز
AP49 قطبشگر جذبی 48.9 آلمان تماس بگیرید امروز
AP62 قطبشگر جذبی 62 ژاپن تماس بگیرید امروز

در شرکت پلاریتک قابلیت تامین طیف وسیعی از قطعات اپتیکی وجود دارد. لطفا جهت تهیه قطعات اپتیکی با مشخصات متفاوت با ما تماس بگیرید.

 

قطبشگرهای شیشه ای جاذب

قطبشگرهای لایه ای اقتصادی

  • بازده بالا
  • قابلیت ایجاد در سایزهای مختلف

این قطبشگرها دارای بازده بالایی در قطبیده کردن نور غیر قطبیده هستند و برای کاربردهایی با توان پایین طراحی شده اند. این قطبشگر از لایه ای 0.3 میلی متری از ماده ای دورنگی تشکیل شده است. لایه ای محافظ در هر دو سطح قطبشگر وجود دارد که قبل از استفاده بایستی از روی سطح برداشته شود. محور قطبش در این قطبشگرها با تلورانس 2 درجه تعیین شده است. زاویه پذیرش این قطبشگر برابر با 30 درجه (از هر سمت) می باشد.

کد فنی شرح قطر قیمت (تومان) زمان تحویل
LPVISE1 قطبشگر لایه ای اقتصادی 1 اینچ تماس بگیرید 1 هفته
LPVISE1-P قطبشگر لایه ای (مجموعه 10 عددی) 1 اینچ تماس بگیرید 1 هفته
LPVISE2 قطبشگر لایه ای اقتصادی 2 اینچ تماس بگیرید 1 هفته
LPVISE2-P قطبشگر لایه ای (مجموعه 10 عددی) 2 اینچ تماس بگیرید 1 هفته

در شرکت پلاریتک قابلیت تامین طیف وسیعی از قطعات اپتیکی وجود دارد. لطفا جهت تهیه قطعات اپتیکی با مشخصات متفاوت با ما تماس بگیرید.

قطبشگر لایه ای اقتصادی

قطبشگرهای شیشه ای جاذب

قطبشگرهای لایه ای اقتصادی با پنجره N-BK7

  • لایه های قطبشگر دو رنگ نما بین شیشه های N-BK7 با پوشش ضد بازتاب
  • زاویه پذیرش بالای 30 درجه ای

این قطبشگرهای شیشه ای عملکرد قطبشگری بالای 99 درصد را ارائه می دهند. در این قطبشگرها نور با قطبش ناخواسته جذب می شود و بنابراین از آن ها می توان در کاربردهایی با توان پایین لیزر بهره برد. شیشه های محافظ لایه ی قطبشگر دارای پوشش ضد بازتاب جهت عملکرد بهینه در یک بازه طول موجی مشخص است. 

 

کد فنی شرح سازنده پوشش ضد بازتاب قطر (اینچ) ضخامت (میلی متر) قیمت (تومان) زمان تحویل
LPVISE050-A قطبشگر لایه ای اقتصادی Thorlabs, USA 400-700 نانومتر 1/2 2.1 تماس بگیرید 6 هفته
LPVISE100-A قطبشگر لایه ای اقتصادی Thorlabs, USA 400-700 نانومتر 1 3.3 تماس بگیرید 6 هفته
LPVISE200-A قطبشگر لایه ای اقتصادی Thorlabs, USA 400-700 نانومتر 2 6.5 تماس بگیرید 6 هفته

ضریب خاموشی:

>100:1 (400 - 500 nm)
>1000:1 (500 - 700 nm)
>5000:1 (530 - 690 nm)

نمودارهای عبور و بازتاب برای قطبشگر با پوشش ضد بازتاب 400 تا 700 نانومتر
نمودارهای عبور و بازتاب برای قطبشگر با پوشش ضد بازتاب 400 تا 700 نانومتر

 

 

کد فنی شرح سازنده پوشش ضد بازتاب قطر (اینچ) ضخامت (میلی متر) قیمت (تومان) زمان تحویل
LPNIRE050-B قطبشگر لایه ای اقتصادی Thorlabs, USA 600-1100 نانومتر 1/2 2.1 تماس بگیرید 6 هفته
LPNIRE100-B قطبشگر لایه ای اقتصادی Thorlabs, USA 600-1100 نانومتر 1 3.3 تماس بگیرید 6 هفته
LPNIRE200-B-A قطبشگر لایه ای اقتصادی Thorlabs, USA 600-1100 نانومتر 2 6.5 تماس بگیرید 6 هفته

ضریب خاموشی:

>1000:1 (600 - 950 nm)
>400:1 (600 - 1100 nm)

نمودارهای عبور و بازتاب برای قطبشگر با پوشش ضد بازتاب 600 تا 1100 نانومتر
نمودارهای عبور و بازتاب برای قطبشگر با پوشش ضد بازتاب 600 تا 1100 نانومتر

 

 

کد فنی شرح سازنده پوشش ضد بازتاب قطر (اینچ) ضخامت (میلی متر) قیمت (تومان) زمان تحویل
LPIREA050-C قطبشگر لایه ای اقتصادی Thorlabs, USA 1050-1700 نانومتر 1/2 2.5 57تماس بگیرید0000 2 ماه
LPIREA100-C قطبشگر لایه ای اقتصادی Thorlabs, USA 1050-1700 نانومتر 1 3.7 تماس بگیرید 2 ماه
LPIREA200-C قطبشگر لایه ای اقتصادی Thorlabs, USA 1050-1700 نانومتر 2 6.9 تماس بگیرید 2 ماه

ضریب خاموشی:

>1000:1 (1050 - 1400 nm)
>2000:1 (1400 - 1700 nm)

نمودارهای عبور و بازتاب برای قطبشگر با پوشش ضد بازتاب 1050 تا 1700 نانومتر
نمودارهای عبور و بازتاب برای قطبشگر با پوشش ضد بازتاب 1050 تا 1700 نانومتر

 در شرکت پلاریتک قابلیت تامین طیف وسیعی از قطعات اپتیکی وجود دارد. لطفا جهت تهیه قطعات اپتیکی با مشخصات متفاوت با ما تماس بگیرید.

 

 

قطبشگرهای لایه ای اقتصادی

قطبشگر گلن - تامسون

  • میدان دید باز 40 درجه ای
  • ضریب خاموشی بالا: 100000:1

قطبشگرهای گلن تامسون دارای بالاترین میدان دید در بین قطبشگرهای کلسیتی و در عین حال دارای ضریب خاموشی بالا هستند. مدل های لایه نشانی نشده ی این قطبشگر برای استفاده در ناحیه طول موجی 350 نانومتر تا 2.3 میکرومتر مناسب هستند. همچنین مدل های لایه نشانی شده برای دو ناحیه زول موجی 350 تا 700 نانومتر یا 650 تا 1050 نانومتر مناسب می باشند. 

کد فنی شرح سازنده پوشش ضد بازتاب روزنه دید قیمت (تومان) زمان تحویل
GTH10M قطبشگر گلن - تامسون Thorlabs, USA ندارد 10mmx10mm تماس بگیرید 6 هفته
GTH10M-A قطبشگر گلن - تامسون Thorlabs, USA 350-700 10mmx10mm تماس بگیرید 6 هفته
GTH10M-B قطبشگر گلن - تامسون Thorlabs, USA 650-1050 10mmx10mm تماس بگیرید 6 هفته

Untitled

 

 

قطبشگرهای گلن - تامسون

قطبشگر گلن - تیلور

  • ضریب خاموشی بالا: 100000:1

قطبشگرهای گلن - تیلور می توانند نوری با قطبش خطی بسیار خالص ایجاد کنند. مدل های لایه نشانی نشده ی این قطبشگر برای استفاده در ناحیه طول موجی 350 نانومتر تا 2.3 میکرومتر مناسب هستند. همچنین مدل های لایه نشانی شده برای دو ناحیه طول موجی 350 تا 700 نانومتر یا 650 تا 1050 نانومتر مناسب می باشند. 

کد فنی شرح سازنده پوشش ضد بازتاب روزنه دید قیمت (تومان) زمان تحویل
GT10 قطبشگر گلن - تیلور Thorlabs, USA ندارد 10mmx10mm تماس بگیرید 6 هفته
GT10-A قطبشگر گلن - تیلور Thorlabs, USA 350-700 10mmx10mm تماس بگیرید 6 هفته
GT10-B قطبشگر گلن - تیلور Thorlabs, USA 650-1050 10mmx10mm تماس بگیرید 6 هفته

Untitled

 

 

 

قطبشگرهای گلن - تیلور