آینه های آلومینیومی تخت با لایه محافظ

آینه های آلومینیومی دایروی با قطرهای 0.5، 1 و 2 اینچ و متوسط بازتاب بالای 90% در طول موج های 450 نانومتر تا 2 میکرومتر قابل تهیه هستند. یک لایه ی محافظ SiO2 جهت جلوگیری از اکسیداسیون سطح آلومینیوم بر روی آن لایه نشانی شده است. نمودار بازتاب ارائه شده در فرود با زاویه 45 درجه بدست آمده است و ناحیه سایه خورده نشان دهنده بازه ی طول موجی مناسب جهت بکارگیری این آینه ها است. 

کد فنی شرح سازنده ضخامت (میلی متر) قطر (اینچ) قیمت (تومان) زمان تحویل
ME05-G01 آینه آلومینیومی Thorlabs, USA 3.2 1/2 تماس بگیرید 6 هفته
ME1-G01 آینه آلومینیومی Thorlabs, USA 3.2 1 تماس بگیرید امروز
ME2-G01 آینه آلومینیومی Thorlabs, USA 3.2 2 تماس بگیرید 6 هفته

در شرکت پلاریتک قابلیت تامین طیف وسیعی از قطعات اپتیکی وجود دارد. لطفا جهت تهیه قطعات اپتیکی با مشخصات متفاوت با ما تماس بگیرید.

نمودار بازتاب آینه های آلومینیومی در فرود 45 درجه
نمودار بازتاب آینه های آلومینیومی در فرود 45 درجه

 

آینه های آلومینیومی

آینه های نقره ای تخت با لایه محافظ

آینه های نقره ای دایروی با قطرهای 0.5، 1 و 2 اینچ و بالاترین میزان بازتاب در میان آینه های فلزی در محدوده طول موجی مرئی، قابل تهیه هستند. یک لایه ی محافظ SiO2 جهت محافظت از سطح نقره بر روی آن لایه نشانی شده است. نمودار بازتاب ارائه شده در فرود با زاویه 45 درجه بدست آمده است و ناحیه سایه خورده نشان دهنده بازه ی طول موجی مناسب جهت بکارگیری این آینه ها است.  

کد فنی شرح سازنده ضخامت (میلی متر) قطر (اینچ) قیمت (تومان) زمان تحویل
ME05-P01 آینه نقره ای Thorlabs, USA 3.2 1/2 تماس بگیرید 6 هفته
ME1-P01 آینه نقره ای Thorlabs, USA 3.2 1 تماس بگیرید امروز
ME2-P01 آینه نقره ای Thorlabs, USA 3.2 2 تماس بگیرید 6 هفته

نمودار بازتاب آینه های نقره ای در فرود 45 درجه
نمودار بازتاب آینه های نقره ای در فرود 45 درجه

 

آینه های نقره ای

آینه های تخت طلا با لایه محافظ

آینه های طلای دایروی با قطرهای 0.5، 1 و 2 اینچ و میانگین بازتاب 96% در بازه ی طول موجی 800 نانومتر تا 20 میکرومتر، قابل تهیه هستند. طلا موثرترین بازتابنده در محدوده ی طول موجی IR است. نمودار بازتاب ارائه شده در فرود با زاویه 45 درجه بدست آمده است و ناحیه سایه خورده نشان دهنده بازه ی طول موجی مناسب جهت بکارگیری این آینه ها است.  

کد فنی شرح سازنده ضخامت (میلی متر) قطر (اینچ) قیمت (تومان) زمان تحویل
ME05-M01 آینه طلا Thorlabs, USA 3.2 1/2 تماس بگیرید 6 هفته
ME1-M01 آینه طلا Thorlabs, USA 3.2 1 تماس بگیرید 6 هفته
ME2-M01 آینه طلا Thorlabs, USA 3.2 2 تماس بگیرید 6 هفته

 

نمودار بازتاب آینه های طلا در فرود 45 درجه
نمودار بازتاب آینه های طلا در فرود 45 درجه

 

آینه های طلا

آینه های آلومینیومی مقعر

آینه های آلومینیومی مقعر دایروی با قطرهای 1 و 2 اینچ و متوسط بازتاب بالای 90% در طول موج های 450 نانومتر تا 2 میکرومتر و بازتاب بالاتر از 95% در ناحیه طول موجی 2 تا 20 میکرومتر قابل تهیه هستند. این آینه ها برای جمع آوری نور، تصویربرداری و متمرکز کردن نور مورد استفاده قرار می گیرند. این آینه ها نور پهن باند را بدون ایجاد ابیراهی رنگی متمرکز می کنند. یک لایه ی محافظ SiO2 جهت جلوگیری از اکسیداسیون سطح آلومینیوم بر روی آن لایه نشانی شده است.

کد فنی سازنده قطر (اینچ) فاصله کانونی (mm) قیمت (تومان) زمان تحویل
CM254-019-G01 Thorlabs, USA 1 19 تماس بگیرید 6 هفته
CM254-025-G01 Thorlabs, USA 1 25 تماس بگیرید 6 هفته
CM254-050-G01 Thorlabs, USA 1 50 تماس بگیرید 6 هفته
CM254-075-G01 Thorlabs, USA 1 75 تماس بگیرید 6 هفته
CM254-100-G01 Thorlabs, USA 1 100 تماس بگیرید 6 هفته
CM508-038-G01 Thorlabs, USA 2 38.1 تماس بگیرید 6 هفته
CM508-050-G01 Thorlabs, USA 2 50 تماس بگیرید 6 هفته
CM508-100-G01 Thorlabs, USA 2 100 تماس بگیرید 6 هفته
CM508-150-G01 Thorlabs, USA 2 150 تماس بگیرید 6 هفته
CM508-200-G01 Thorlabs, USA 2 200 تماس بگیرید 6 هفته

آینه اپتیکی مقعر آلومینیومی