کیت گیره و نگهدارنده میله و پایه

  • شامل انواع پایه های ساده و مغناطیسی
  • تنوع در ارتفاع نگهدارنده های میله

کیت PHK شامل 120 قطعه پرکاربرد از جمله انواع پایه های نگهدارنده میله، انواع نگهدارنده های میله و نگهدارنده های میله تماس نزدیک است.

کد فنی شرح قیمت (تومان)
PHK کیت گیره و نگهدارنده میله و پایه تماس بگیرید
اجزای کیت گیره و نگهدارنده میله و پایه تعداد
PH30 نگهدارنده میله 30 میلی متر (قطر میله 7/12 میلی متر) 10
PH50 نگهدارنده میله 50 میلی متر (قطر میله 7/12 میلی متر) 15
PH75 نگهدارنده میله 75 میلی متر (قطر میله 7/12 میلی متر) 20
PH100 نگهدارنده میله 100 میلی متر (قطر میله 7/12 میلی متر) 20
PH150 نگهدارنده میله 150 میلی متر (قطر میله 7/12 میلی متر) 10
MHB پایه H شکل 15
MUB پایه U شکل 15
MPB صفحه پایه 15
MHB-MAG پایه H شکل مغناطیسی 5
MUB-MAG پایه U شکل مغناطیسی 5
MPB-MAG صفحه پایه مغناطیسی 5
A2PC90 گیره میله قائم با دو تنظیم کننده 10
A1PC90 گیره میله قائم با یک تنظیم کننده 10
CAPH75 نگهدارنده میله 75 میلی متر تماس نزدیک (قطر میله 0.5 اینچ) به همراه گیره پایه 4
CRAB گیره میز 10
SOPC طوق میله 20
LABCAB کابینت آزمایشگاهی