کیت کامل نگهدارنده های اپتیکی

  • مجموعه ای کامل از نگهدارنده های اپتیکی مورد نیاز در آزمایشگاه های اپتیک و لیزر

کیت OMK شامل 65 نگهدارنده اپتیکی پر کاربرد در آزمایشگاه های لیزر، اپتیک و فوتونیک است. این کیت به همراه کابینت های آزمایشگاهی مورد نیاز جهت نگهداری از قطعات که به وسیله برچسب هایی حاوی نام و تصویر قطعات دسته بندی شده اند، ارائه می شود.

کد فنی شرح قیمت (تومان)
OMK کیت کامل نگهدارنده های اپتیکی تماس بگیرید
اجزای کیت نگهدارنده های اپتیکی تعداد
ALM نگهدارنده لیزر قابل تنظیم مخصوص قفس اپتیکی قابل اتصال به میله استیل – قفس 60 میلی متر 1
FOM1 نگهدارنده اپتیکی ثابت 1 اینچ قابل اتصال به میله استیل 5
FOM2 نگهدارنده اپتیکی ثابت 2 اینچ قابل اتصال به میله استیل 5
ALM1 نگهدارنده اپتیکی 1 اینچ با قطر متغیر قابل اتصال به میله استیل 3
ALM2 نگهدارنده اپتیکی 2 اینچ با قطر متغیر قابل اتصال به میله استیل 3
SCOM1 نگهدارنده اپتیکی خودمرکز کوچک قابل اتصال به میله استیل 2
KOM1 نگهدارنده قابل تنظیم 1اینچ قابل اتصال به میله استیل 5
KOM2 نگهدارنده قابل تنظیم 2 اینچ قابل اتصال به میله استیل 5
KPM2 صفحه نگهدارنده قابل تنظیم2*2 اینچ قابل اتصال به میله استیل 2
KPM3 صفحه نگهدارنده قابل تنظیم3*3 اینچ قابل اتصال به میله استیل 2
KVM نگهدارنده قابل تنظیم v شکل قابل اتصال به میله استیل 2
KPRM نگهدارنده قابل تنظیم منشور قابل اتصال به میله استیل 2
RM1 نگهدارنده چرخان اپتیک 1 اینچ مناسب برای اتصال به میله استیل 3
MRP جابجاگر چرخان کوچک 2
CHPRM1 نگهدارنده چرخان فوق دقیق 1 اینچی (با میکرومتر 6 میلی متری MITUTOYO ژاپنی) قابل اتصال به قفس اپتیکی 30 میلی متری 2
LRAB براکت راست گوشه بزرگ 2
FMS نگهدارنده فیلتر 3
PH نگهدارنده صفحه 3
CVD دیافراگم قابل اتصال به قفس اپتیکی 30 میلی متری 3
AHVC نگهدارنده اپتیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع 3
KCLMR نگهدارنده قابل تنظیم عدسی های استوانه ای 2
MA45 آداپتور 45 درجه 2
LABCAB کابینت آزمایشگاهی