کیت کامل قطعات اپتومکانیکی

  • مجموعه ای کامل از قطعات اپتومکانیکی مورد نیاز در آزمایشگاه های اپتیک، لیزر و فوتونیک

کیت COK شامل 445 قطعه اپتومکانیکی پر کاربرد در آزمایشگاه های اپتیک، لیزر و فوتونیک است. این کیت می تواند تمام قطعات مورد نیاز انواع چیدمان های اپتیکی ساده تا پیشرفته را پوشش دهد. به همراه این کیت، کابینت ای آزمایشگاهی با برچسب نام و تصویر قطعات ارائه می گردد.

کد فنی شرح قیمت (تومان)
COK کیت کامل قطعات اپتومکانیکی تماس بگیرید
اجزای کیت کامل قطعات اپتومکانیکی تعداد
OPK کیت میله های استیل با قطر 12.7 میلی متر 1
PPK کیت میله های استیل پایه ستونی 1
PHK کیت گیره و نگهدارنده میله و پایه 1
AOPK کیت میله های آلومینیومی کم بازتاب غیر مغناطیسی 1
OMK کیت نگهدارنده های اپتیکی 1
XTS25M جابجاگر یک بعدی (میکرومتر ژاپنی (Mitutoyo)) 1
XYTS25M جابجاگر دو بعدی (میکرومتر ژاپنی (Mitutoyo)) 1
XYZTS25M جابجاگر سه بعدی (میکرومتر ژاپنی (Mitutoyo)) 1
HPRM جابجاگر چرخان دقیق با قابلیت اتصال به قفس اپتیکی 30 میلی متر (میکرومتر 0-6 میلی متر Mitutoyo ژاپن) 1
MLJ جک آزمایشگاهی کوچک 1
C5AP جابجاگر با 5 درجه آزادی 1
SMBA صفحه پایه جابجاگر با 5 درجه آزادی 1
ALJ جک آزمایشگاهی متوسط 1
SFS فیلتر فضایی ( مناسب برای قفس اپتیکی 30 میلی متر) 1
TBE20 باریکه گستر 20 برابر تلسکوپی با قابلیت قرار دادن فیلتر فضایی 1
CVS شکاف متغیر قابل اتصال به قفس اپتیکی 30 میلی متری 2
PSK کیت پیچ (شامل پیچ و مغزی های آلنی استیل M4 و M6 پر استفاده به همراه واشر و آچار آلن) 1
LABCAB کابینت آزمایشگاهی