کیت میله های استیل پایه ستونی

  • تنوع در ارتفاع میله ها
  • بر طرف کردن کامل نیاز های آزمیشگاهی به میله های استیل با پایداری بالا

کیت PPK شامل 130 قطعه پرکاربرد در زمینه میله های استیل پایه ستونی و گیره های چنگکی نگهدارنده این میله ها است. به دلیل تنوع در ارتفاع میه ها، تمامی نیازهای آزمایشگاهی به میله های استیل با پایداری بالا می تواند توسط این کیت پوشش داده شود.

کد فنی شرح قیمت (تومان)
PPK کیت میله های استیل پایه ستونی تماس بگیرید
اجزای کیت میله های استیل پایه ستونی تعداد
PP1 میله پایه ستونی با قطر 1 اینچ و طول 1 اینچ 5
PP1.5 میله پایه ستونی با قطر 1 اینچ و طول 1.5 اینچ 10
PP2 میله پایه ستونی با قطر 1 اینچ و طول 2 اینچ 25
PP3 میله پایه ستونی با قطر 1 اینچ و طول 3 اینچ 5
PP4 میله پایه ستونی با قطر 1 اینچ و طول 4 اینچ 5
CF گیره چنگکی 30
LABCAB کابینت آزمایشگاهی