نگهدارنده های اپتیکی چرخان

نگهدارنده چرخان 2 اینچی قفس اپتیکی 60 میلی متری

  • قابلیت نگهداری از المان های اپتیکی 2 اینچی
  • چرخش پیوسته 360 درجه ای
  • قابلیت اتصال به میله استیل

این نگهدارنده جهت نگهداری از المان های اپتیکی (مانند پلاریزور) با قطر 2 اینچ و حداکثر ضخامت 13 میلی متر طراحی شده است. از این نگهدارنده می توان در سیستم قفس اپتیکی و یا به تنهایی و با استفاده از میله استیل و نگهدارنده میله استفاده کرد. مکانیزم چرخش نرم این قطعه اجازه ی تنظیم دقیق چرخش قطعه را میسر می سازد. این زاویه می تواند توسط یک پیچ قفل کننده، ثابت شود. در قسمت زیرین این نگهدارنده یک سوراخ M4 ایجاد شده است که اتصال این نگهدارنده به میله استیل را امکان پذیر می سازد. 

کد فنی شرح مناسب برای قیمت (تومان) زمان تحویل
CRM2 نگهدارنده چرخان 2 اینچی

قفس اپتیکی 60 میلی متری تماس بگیرید 6 هفته

نگهدارنده چرخان 2 اینچی قفس اپتیکی 60 میلی متری

نگهدارنده چرخان 1 اینچی قفس اپتیکی 30 میلی متری

  • قابلیت نگهداری از المان های اپتیکی 1 اینچی
  • چرخش پیوسته 360 درجه ای
  • قابلیت اتصال به میله استیل

این نگهدارنده جهت نگهداری از المان های اپتیکی (مانند پلاریزور) با قطر 1 اینچ و حداکثر ضخامت 9.4 میلی متر طراحی شده است. از این نگهدارنده می توان در سیستم قفس اپتیکی و یا به تنهایی و با استفاده از میله استیل و نگهدارنده میله استفاده کرد. مکانیزم چرخش نرم این قطعه اجازه ی تنظیم دقیق چرخش قطعه را میسر می سازد. این زاویه می تواند توسط یک پیچ قفل کننده، ثابت شود. در قسمت زیرین این نگهدارنده یک سوراخ M4 ایجاد شده است که اتصال این نگهدارنده به میله استیل را امکان پذیر می سازد. 

کد فنی شرح مناسب برای قیمت (تومان) زمان تحویل
CRM1 نگهدارنده چرخان 1 اینچی

قفس اپتیکی 30 میلی متری تماس بگیرید امروز

نگهدارنده چرخان 1 اینچی قفس اپتیکی 30 میلی متری

نگهدارنده چرخان فوق دقیق 1 اینچی

  • قابلیت نگهداری از المان های اپتیکی با قطر 1 اینچ و ضخامت تا 9 میلی متر
  • قابلیت چرخش پیوسته ی 360 درجه ای 
  • قابلیت تنظیم دقیق °7± توسط میکرومتر

این نگهدارنده برای المان های اپتیکی (مانند پلاریزور) با قطر 1 اینچ، حرکت پیوسته ی 360 درجه ای و حرکت دقیق و بدون بکلش 7± درجه ای را توسط میکرومتر فراهم می کند. ورنه ی حکاکی شده در این قطعه دقتی برابر با 5arcmin را فراهم می آورد. این نگهدارنده قابلیت انطباق با قفس های اپتیکی 30 میلی متری را دارا می باشد. نگهدارنده CHPRM1 جهت نگهداری پلاریزورها و حرکت دقیق آن ها در آزمایشات حساس ایده آل است. 

کد فنی شرح قیمت (تومان) زمان تحویل
CHPRM1 نگهدارنده چرخان فوق دقیق 1 اینچی (با میکرومتر 6 میلی متری MITUTOYO ژاپنی) تماس بگیرید 5 هفته

 

 

نگهدارنده چرخان فوق دقیق 1 اینچی