جک آزمایشگاهی کوچک

  • سطح مفید 3 اینچ در 4 اینچ
  • حرکت نرم و یکنواخت

جک آزمایشگاهی کوچک می تواند اشیائی با حداکثر وزن 24 کیلوگرم را توسط مکانیزم جفت پانتوگراف به میزان 26.2 میلی متر در راستای قائم جابجا کند. سطح بالا و پایین این جک دارای آرایه ای پر تعداد از سوراخ های M4، M3 و M6 است. تنظیم ارتفاع در این جک توسط یک آچار آلن و به نرمی و یکنواختی صورت می گیرد.

کد فنی شرح میزان تنظیم ارتفاع قیمت زمان تحویل
MLJ جک آزمایشگاهی کوچک

26.2 میلی متر تماس بگیرید امروز

 

جک آزمایشگاهی کوچک

جک آزمایشگاهی متوسط

  • توانایی تحمل وزن 34 کیلوگرم
  • سطح مفید 4 اینچ در 7 اینچ

جک آزمایشگاهی متوسط جهت جابجایی قائم اشیائی با بیشینه وزن 34 کیلوگرم طراحی شده است. این جک تغییر ارتفاع 56 میلی متری را برای کاربر فراهم می کند. هر یک از سطوح رو و زیر این جک دارای 19 سوراخ M6 است. همچنین شکاف هایی برای بستن این جک بر روی میز اپتیکی در سطوح رو و زیر تعبیه شده است.

کد فنی شرح میزان تنظیم ارتفاع قیمت زمان تحویل
ALJ جک آزمایشگاهی متوسط

56 میلی متر تماس بگیرید 6 هفته

 

جک آزمایشگاهی متوسط

جک آزمایشگاهی با ارتفاع بالا

  • قابلیت تغییر ارتفاع از 100 تا 250 میلی متر
  • تحمل وزن 23 کیلوگرم

این جک جهت تغییر ارتفاع طولانی و دقیق انواع المان ها و چیدمان ها مناسب است. با هر بار چرخش دستگیره موجود در بالای جک می توان تغییر ارتفاع 1 میلی متری را در این جک ایجاد نمود. در این جک از دو میله استیل به عنوان ستون های دستگاه استفاده می شود.

کد فنی شرح میزان تنظیم ارتفاع قیمت زمان تحویل
LTLJ جک آزمایشگاهی با ارتفاع بالا

100 تا 250 میلی متر تماس بگیرید 6 هفته

 

 

 

جک آزمایشگاهی با ارتفاع بالا