مونوکروماتور (تکفام ساز)

مونوکروماتور مینی-کروم 1200-500 نانومتر

مونوکروماتور وسیله ای اپتیکی است که به صورت مکانیکی محدوده ی طول موجی کوچکی را از ورودی با طول موج پهن باند گزینش می کند. اغلب مونوکروماتورها از یک توری پراش بهینه در یک طول موج خاص برای جدا سازی فضایی طول موج های ورودی به سیستم بهره می برند و یک شکاف قابل کنترل جهت انتخاب طول موج خروجی در آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

کد فنی شرح ناحیه طول موجی تولید کننده دیتاشیت قیمت زمان تحویل
53-954 مونوکروماتور مینی-کروم 500-1200 نانومتر Edmund Optics, USA دانلود تماس بگیرید 8 هفته
56-252 مونوکروماتور مینی-کروم 850-2200 نانومتر Edmund Optics, USA دانلود تماس بگیرید 8 هفته

 

 

مونوکروماتور (تکفام ساز)