فوتومولتی پلایر (افزاینده فوتوالکتریک)

فوتومولتی پلایر (افزاینده فوتوالکتریک)

فوتومولتی پلایرها عضوی از کلاس تیوب های خلاء هستند. فوتومولتی پلایرها دتکتورهایی بسیار حساس نسبت به نورهایی در محدوده طول موجی UV، مرئی و IR هستند. این دتکتورها می توانند جریان ایجاد شده توسط نور را تا 100 میلیون مرتبه تقویت کنند، بنابراین قادر به آشکارسازی تک فوتون ها خواهند بود. برخی دستگاه های مبتنی بر نیمرسانا مانند فوتودیودهای آوالانچ می توانند به عنوان جایگزین فوتومولتی پلایرها مطرح شوند، با این وجود در کاربردهایی که نویز پایین و حساسیت بالای آشکارسازی و همچنین استفاده از پرتو موازی نشده مورد نظر است، استفاده از فوتومولتی پلایرها ارجحیت دارد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و دیتاشیت این محصول با ما تماس بگیرید.

کد فنی سازنده تعداد کانال محدوده طول موجی ماده فوتوکاتود قیمت زمان تحویل
PMM01 Thorlabs, USA 1 280-630nm Bialkali تماس بگیرید 6 هفته
PMTSS Thorlabs, USA 1 185-900nm Multialkali تماس بگیرید 6 هفته
PMT2101/M Thorlabs, USA 1 300-720nm GaAsP تماس بگیرید 6 هفته
R13089 HAMAMATSU, Japan 1 300-650nm Bialkali تماس بگیرید 12 هفته

فوتومولتی پلایر