دکتور موقعیت (Position Sensor)

دتکتور موقعیت اثر جانبی

دتکتور موقعیت اثر جانبی (Lateral Effect Position Sensor) وسیله ای دقیق برای اندازه گیری جابجایی، فاصله، حرکت یا زاویه جهت فرستادن فیدبک به کنترلر آینه، فیبر نوری یا کانونی ساز میکروسکوپ است. به وسیله این دتکتور و اتصال آن به کنترلر آن و ارسال فیدبک به دستگاه کنترل حرکت، می توان انحراف پرتو از مسیر اصلی را به آسانی و با دقت بالا تصحیح کرد.

کد فنی محدوده طول موجی رزولوشن (در 635 نانومتر) قیمت زمان تحویل
PDP90A 320-100nm 0.675µm تماس بگیرید 6 هفته

دتکتور موقعیت اثر جانبی