دتکتور شیک-هارتمن

سنسور جبهه موج شیک-هارتمن از آرایه ای از لنزهای کوچک جهت تقسیم جبهه موج ورودی به آرایه ای از پرتوهای کوچکتر استفاده می کند. هر پرتو بر روی یک دوربین CMOS که در صفحه کانونی آرایه ی لنزها واقع شده است متمرکز می شود. اگر جبهه موج یکنواخت و تختی بر روی حسگر شیک-هارتمن فرود آید، هر لنز نقطه ای در طول محور اپتیکی آرایه ی لنزها ایجاد می کند. این منجر به ایجاد شبکه ای منظم از نقاط بر روی سنسور می شود. با این وجود یک جبهه موج منحرف شده باعث ایجاد نقاط در خارج از محورد اپتیکی آرایه لنزها می شود. بنابراین تصویر شده بر روی سنسور ترکیبی از نقاط منظم و نقاط منحرف شده خواهد بود. از این نوع از دتکتورها در چیدمان های اپتیک سازگار (Adaptive Optics) جهت از بین بردون اعوجاجات در جبهه موج استفاده می شود. در تصویر زیر نقاط ایجاد شده توسط لنزها به صورت منظم (با جبهه موج تخت) و نا منظم (با جبهه موج منحرف شده) نمایش داده شده اند. 

دتکتور شیک هارتمن

 

کد فنی رزولوشن دوربین ناحیه طول موجی قیمت زمان تحویل
WFS150-5C 1.3 مگاپیکسل 300-1100 نانومتر تماس بگیرید 6 هفته
WFS300-14AR 1.3 مگاپیکسل 400-900 نانومتر تماس بگیرید 6 هفته

دتکتور شیک-هارتمن