مشخصه یابی انواع لیزرهای پالسی و پیوسته

شرکت پلاریتک با توجه به در اختیار داشتن امکانات وسیع تست و مشخصه یابی تجهیزات اپتیکی، آماده انجام خدمات مربوط به طیف سنجی، اندازه گیری دقیق توان، تست واگرایی و اندازه گیری پروفایل انواع لیزرهای پالسی و پیوسته با توان های از محدوده ی میلی وات تا چند ده وات است. 

اندازه گیری طول موج لیزر

در این تست، طول موج لیزر توسط دستگاه اسپکترومتر اندازه گیری می شود و اطلاعات مربوط به طول موج مرکزی، پهنای طول موجی و FWHM پهنای طول موجی لیزر استخراج می شود. این تست برای لیزرهای پالسی و پیوسته قابل انجام است. 

اندازه گیری طول موج لیزر | شرکت پلاریتک

اندازه گیری توان

در این تست، توان خروجی لیزر در طول زمان مورد اندازه گیری قرار می گیرد. این اندازه گیری اطلاعات مناسبی را در مورد پایداری لیزر و زمان گرم شدن (warm-up time) در اختیار کاربر قرار می دهد. این تست برای لیزرهای پالسی و پیوسته قابل اجرا است. 

اندازه گیری توان لیزر | شرکت پلاریتک

اندازه گیری پروفایل پرتو لیزر

در این تست، پروفایل پرتو لیزر به صورت 2 بعدی و 3 بعدی مورد اندازه گیری و تحلیل قرار می گیرد. قابلیت اندازه گیری پروفایل برای لیزرهای پالسی و پیوسته فراهم است. همچنین در این مرحله می توان اطلاعات مربوط به قطر پرتو لیزر در یک فاصله مشخص از خروجی را نیز استخراج کرد. 

اندازه گیری پروفایل لیزر | شرکت پلاریتک

اندازه گیری واگرایی

در این تست، واگرایی پرتو لیزر با فاصله گرفتن از خروجی لیزر مورد بررسی قرار می گیرد. این تست نیز برای انواع لیزرهای پالسی و پیوسته قابل انجام است. 

اندازه گیری واگرایی لیزر | شرکت پلاریتک