حضور شرکت پلاریتک در پنجمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

  • شرکت پلاریتک | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | قطعات اپتومکانیکی | میز اپتیکی | جابجاگر های دستی و موتورایز
    شرکت پلاریتک | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | قطعات اپتومکانیکی | میز اپتیکی | جابجاگر های دستی و موتورایز

 

حضور شرکت پلاریتک در نمایشگاه جانبی بیست و سومین کنفرانس فوتونیک

  • نمایشگاه جانبی بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک
    نمایشگاه جانبی بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک

 

حضور شرکت پلاریتک در دومین نمایشگاه لیزر و صنایع وابسته

 

حضور شرکت پلاریتک در نهمین جشنواره فناوری نانو