سفارشی سازی محصول

در صورتی که قطعات و دستگاه های تولید شده توسط شرکت پلاریتک با نیازهای آزمایشگاهی شما مطابقت ندارد، شما می توانید با تشریح قطعه مورد نظر خود و یا ارسال نقشه آن، نسبت به تولید آن توسط شرکت پلاریتک اقدام فرمایید.

لطفا نقشه ی قطعه مورد نظر خود را به آدرس ایمیل info@polaritech.ir ارسال نمایید و جهت هماهنگی های نهایی با شماره تلفن 02188965387 تماس حاصل فرمایید.