قوانین و مقررات خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم:

  • تجهیزات معرفی شده به پلاریتک جهت قرارگیری در وضعیت فروش بایستی به طور کلی سالم باشند.
  • هرگونه آسیب وارد شده به تجهیز یا نقص در عملکرد دستگاه بایستی توسط فروشنده اعلام گردد.
  • فروش تجهیزات دست دوم با گارانتی 10 روزه ی شرکت پلاریتک صورت خواهد گرفت. در این مدت، خریدار فرصت کافی را جهت انطباق شرایط محصول خریداری شده با اظهارات فروشنده خواهد داشت و در صورت عدم انطباق، تجهیز خریداری شده به شرکت پلاریتک مرجوع خواهد شد. لازم به ذکر است هزینه تجهیز مورد نظر، در مدت زمان گارانتی (10 روز) به امانت نزد پلاریتک قرار خواهد گرفت و در صورت عدم رضایت خریدار از تجهیز، مبلغ مورد اشاره عینا به حساب خریدار واریز خواهد شد.
  • هزینه ارسال کالا تا دفتر شرکت پلاریتک بر عهده فروشنده و هزینه ارسال کالا تا مکان مورد نظر خریدار بر عهده خریدار است.